ผู้จัดทำและข้อมูลอ้างอิง

คณะผู้จัดทำ

  1. นางสาวกิตติมา ศรีสิทธิรักษ์ เลขที่ 6
  2. นางสาวกัญญารัตน์ ปะลา เลขที่ 24
  3. นายเมธา อรุณประเสริฐกุล เลขที่ 37

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห้อง 5/10

ข้อมูลอ้างอิง

[1] http://xn--12cmc4a2ea2ac8bl2czera7lj.net/

[2] http://www.cca.chula.ac.th/protocol/sufficiency-economy.html

[3] http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/พระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[4] http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000125089

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s